İstanbul Göztepe Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
+90 505 556 6777
info@mehmetfatihkorkmaz.com

Hakkımda

Hakkımda

dr Mehmet Fatih Korkmaz
dr mehmet fatih korkmaz
dr mehmet fatih korkmaz

PROF.DR MEHMET FATİH KORKMAZ

 

Özgeçmiş ve Eserler 

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:  Mehmet Fatih Korkmaz

Doğum Tarihi – Yeri: 01/ 10 /1976 – Malatya

Yabancı Dil: İngilizce

Medeni Hali: Evli

Adres: İstanbul Medeniyet Universitesi Tip Fakultesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Tel:0216 566 40 00 (dahili:9101)

Cep: 0505  556 67 77

E-posta: fatih.korkmaz@medeniyet.edu.tr


Öğrenim Durumu:

Derece

 

 

Yıl

Orta Öğrenimi

Erzurum Fen Lisesi

Malatya Fatih Lisesi

 

 

1992-1994

1994-1995

Lisans – Y. Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1995-2002

Tıpta Uzmanlık

Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı

İstanbul Bilim
Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2008

Doktora ( Tezli)

Tibbi Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı

Inonu Üniversitesi
Saglik Bilimleri Enstitusu

2014-Halen devam
etmektedir

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı:

Femur Trokanterik Bölge Kırıklarının Proksimal Femoral Çivi İle Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi .

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Göğüş ( İstanbul BilimÜnv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D.)

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :

Deneysel
Spinal Kord Hasarının Geç Döneminde Melatonin ve
Melatonin+Dexpanthenol Kombine Tedavisinin Biyokimyasal, Moleküler
Genetik ve Histopatolojik Değişkenlere Etkisi
.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş (Inonu Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitusu, Tibbi Biyoloji ve Genetik A.D.)

Tez Danışmanlıkları :

 • Vertebra Korpus Kırıklarında
  Kifoplasti Uygulamasının Klinik Sonuçları

Dr. Metehan Özen,Malatya InonuUniversitesi Tip Fakultesi Turgut Ozal Tip Merkezi Ortopedi veTravmatoloji AD, Tipta Uzmanlik Tezi, 2013

 

 • Erken
  Başlangıçlı Skolyozlarda Gsp İle Opere Ettiğimiz Hastaların
  Erken Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Dr. Özgür Yılmaz,Malatya Inonu Universitesi Tip Fakultesi Turgut Ozal Tip Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Tipta Uzmanlik Tezi, 2017

 • Cerrahi Tedavi Gerektiren Omurga Deformiteli Hastaların Demografik İncelenmesi ve
  Sınıflandırılması

Dr. Hacı Polat, Malatya Inonu Universitesi Tip Fakultesi Turgut Ozal Tip Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji AD, Tipta Uzmanlik Tezi, 2019

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzmanlık Öğrencisi,
Doktor

TC İstanbul Bilim
Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Şişli Florence
Nightingale Hastanesi İstanbul Omurga Cerrahisi Merkezi

02.07.2003 -02.09.2008

Gözlemci Uzman Doktor

Teksas Üniversitesi
Parkland at Dallas Güneybatı Tıp Merkezi
Hastanesi, Texas, ABD

08.09. 2008 -08.12. 2008

ESL Öğrencisi

El Centro Koleji, Dallas
County Topluluğu Koleji Dallas, TX, ABD

Güz 2008 dönemi

Uzman Doktor

TC
Sağlık Bakanlığı

Cizre Devlet Hastanesi
Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniği

02.01.2009 – 21.10.2010

Yrd.Doc.Dr

TC Malatya Inonu
Universitesi Tip Fakultesi Turgut Ozal Tip Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji AD

25.10.2010 – 21.10.2015

Spinal Cerrahi Eğitimi

 

TC İstanbul Bilim
Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Florence
Nightingale Hospital – İstanbul Spine Center

01.11.2010 – 01.02.2011

Misafir Ogretim Uyesi


Köln / Almanya’daki Franziskus Hastanesinde Omurga Cerrahisi Bölümü

18.06.2012 – 27.07.2012

Doktora Öğrencisi
(Tezli)

TC Malatya Inonu
Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu Anatomi AD

Tümör 2013-2019

Doktora Öğrencisi
(Tezli)

TC Malatya Inonu
Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu Tibbi Biyoloji ve Genetik
AD

Guz 2014 – Halen devam
etmektedir

Doç.Dr

TC Malatya Inonu
Universitesi Tip Fakultesi Turgut Ozal Tip Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji AD

01.02.2016 – 28.06.2018

Doç.Dr

TC İstanbul Medeniyet
Universitesi Tip Fakultesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

29.06.2018 – Halen devam
etmektedir

Doçent Temsilcisi

İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi

11.11.2019 – Halen deam
etmektedir

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. TBG Derneği (Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği). (M.No:677), Üye , 2015

 2. TAKAD (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği) . (M.No:389), Üye , 2014

 3. TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği). (M.No:492), Üye , 2013

 4. TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi) (2012), Üye , 2012

 5. AO Trauma Europe (M.No: 346445), Üye , 2011

 6. Eurospine – Avrupa Omurga Derneği, Üye, 2011

 7. TOD (Türk Omurga Derneği) , Üye , 2010

 8. TOTBID (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği). (M.No: 1647), Üye , 2005

 9. TTB (Türk Tabipler Birliği) – Malatya Tabip Odası, Üye , 2002 *

 •  2002-2014 yılları süresince İstanbul Tabip Odasına bağlı olan kayıt 2015 yılı
  itibarı ile Malatya Tabip Odasına nakil edilmiştir.


Ödüller:

1.2008 Yılı EFORTSözlü Sunum Teşvik Ödülü :  TOTBID Ortopedik Travmatoloji Subesi Kilitleme Plakası Fiksasyonu ile Proksimal Humerus Kırıklarının Operatif Tedavisi: Yaşlı ve genç kırık olgusunun karşılaştırılması

Z.Ugur Isiklar , Abdullah Gogus,
M.Fatih Korkmaz
,
A.Nedim Kara.
9th
EFFORT Congress, Nice, France, 29 May-1 June 2008

2009-XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi “Omurga cerrahisi” En iyi Poster Bildiri Birincilik ödülü.

Konjenital Torasik Lordoskolyozda Posterior Vertebral Kolon Rezeksiyonu

Cagatay Ozturk, Mehmet Fatih Korkmaz,
Meric Enercan, Mehmet Aydogan, Ayhan Nedim Kara, Azmi Hamzaoglu.

XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Izmir – Cesme, 3-8 Kasim 2009.

3.
2011-XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
“Omurga cerrahisi” En iyi Sozlu Bildiri Birincilik ödülü.

Yapisal Olmayan Proksimal Torasik Egriliklerde Ameliyat Sonrasinda Sol Omuz Elevasyonu: Onlenebilir Mi?

Cagatay Ozturk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meric Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoglu.

XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011.

4.2015–5.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması“Omurga cerrahisi” En iyi Poster Bildiri Birincilik ödülü.

Siyatik Sinir Travma Modeli Oluşturulan Ratlarda Dexpanthenol’un Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi.

Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Mehmet Nuri Erdem, Hakan Parlakpınar.

5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, İstanbul, 10-12 Nisan 2015.

5. 2017-XII
th International Turkish Spine Congress “Yılın Bildirileri” En iyi Sozlu Bildiri
ödülü.

Kord Basısı Yapan Vertebra Tümörleri Cerrahisinde Spinal Embolizasyonun Etkinliği Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli

XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Belek-Antalya, Türkiye, 19-22 Nisan 2017

 1. 2018 – 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi “Omurga
  cerrahisi” En iyi Sozlu Bildiri
  Birincilik ödülü.

Skolyoz Cerrahisi Sonrası Ağrı Yönetimi ve Erken Taburculuk: Erken Rehabilitasyon Protokolü

Zilan Bazancir, Burcu Talu, Mehmet Fatih Korkmaz

28. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 30
Ekim –
4 Kasim 2018.

 1. 2019 – 29.
  Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
  “Omurga cerrahisi” En iyi Poster Bildiri Birincilik ödülü.

Escobar Sendromlu Skolyozlara Yaklaşım

Ömer Bozduman, Arda Akkaya, Mehmet Fatih Korkmaz

29. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 22-27 Ekim 2019.

Projeler ve Klinik Çalışmalar:

 1. BAP (2013-195) :
  Turkiyede degisen saglik sistemi ile birlikte hastalarin ve hekimlerin davranislarinin degerlendirilmesi’

 2. DAP-PEDOST-11-03 : ‘Gram –pozitif organizmalardan kaynaklanan akut hematojen osteomyeliti olan pediyatrik hastalarda aktif karsilastiriciya karsi Daptomisin etkinliginin , guvenliliginin ve farmakokinetiginin degerlendirildigi cok merkezli, randomize, cift kor karsilastirmali calısma’

 3. BAP (2016-183) :Sporda kullanılan ayakkabıların düztabanlığa etkisini araştırmak veayakbileği burkulmasının ayak tabanı deformasyonuna etkisinibelirlemek (*)

 4. TÜBİTAK (2017/1 – 2209A) : Betulinik asit’in ratlarda overiektomiye bağlı kemik dansitometri değişiklikleri üzerinde etkilerinin araştırılması

 5. BAP (TCD-2018-939) :
  Yüksekliği ayarlanabilir tabanlığın düztabanlık tedavisine etkisi (*)

 6. ÇDAP (TCD-2019-1715) :Kifozlu Hastalarda Elektriksel Kas Uyarımı (EMS) Uygulamasının Kifoz Açısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

 7. BAP (TCD-2018 – 1493) :
  Güreş branşında yeni ayakkabı tasarımı, 29/11/2018

 8. Erasmus+ AB (Avrupa Birllğl) Çerçeve Programı Projesi- (603045-EP P- 1-2018-1-TR-SPO-SSCP )
  lntegrating Disabled People lnto Social Life with The Hypotherapy-Hydrotherapy Method, 01.01.2019

Sertifikalar

 1. İsyeri Hekimligi Sertifikasi. Nisan 2006 (Istanbul Tabip Odasi – TTB). 2014 (Bakanlık)

 2. Deney Hayvanlari Kullanim Sertifikasi (Certificate of Animal Use in Experimental Research). 14-22 Subat 2011

 3. Avrupa Omurga Kursu Diploması. 2012 Mart

 4. TOTEK Sertifikasyon Kurulu. 2012

 5. Omurga Cerrahisi Sertifikası. Mayis 2014

 6. Epiduroskopi Uygulama Sertifikası, Nisan 2017

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik
Yıl

Dersin
Adı

Haftalık
Saati

Teorik

Uygulama

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

Amputasyonlar genel ilkeler

2

1

Alt ve üst ekstremitede amputasyon uygulamaları

2

1

Ayak 1. MP eklem patolojileri ve tedavi yöntemleri

2

1

Omuz ,dirsek ve elbilegi artroplastileri

2

1

Torakal ve lomber bölge omurga yaralanmaları

2

1

Ortopedide kemik greft uygulamaları

2

1

Femur başı avasküler nekrozu (erişkin)

2

1

Skolyoz ve kifoz tedavi yöntem ve ilkeleri

2

1

UHS – 10 temel ilkeleri, Ortopedi ve Travmatoloji uygulamaları

2

1

Ayak bileği yumuşak doku yaralanmaları ve tedavi ilkeleri

2

1

Kırıklarda Genel Prensipler

2

1

Septik Artrit ve Osteomiyelit

2

1

Omurga Yaralanmaları

2

1

Skolyoz ve Kifoz

2

1

dr mehmet fatih korkmaz

dr mehmet korkmaz eğitimler

2018-2019 / 2019-2020 (Önlisans )

Omurga Muayenesi (Dönem 3)

Omurga
Deformiteleri, Dejeneratif (Dönem 3)

dr mehmet fatih korkmaz

Son iki yılda verdiği seminerler :

 • Gelisimsel Kalca Displazisi erken tanı ve tedavisi

 • Vertebra Kırıkları tanı ve tedavisi

 • Skolyoz ve Kifoz tanı ve tedavisi

 • Skolyoz Cerrahisi ve Tedavi Prensipleri

 • Vertebra tümörlerine yaklaşım

 • Vertebra enfeksiyonları

 • Kalça kırıkları

 • Skolyozda preop planlama

 • İntramedüller tespitler

 • Sırtın Fonksiyonel Anatomisi

 • Korteksin Fonksiyonel Sahaları

 • Kolumna vertebralis, Kostalar ve Sternum Anatomisi

 • Pelvis ve Perine Anatomisi

 • Torakolomber Vertebra Kırıkları

 • Skolyoz ve Genetik

 • Omurga Tümörleri

 • Ankilozan spondilit

 • Adölesan İdiyopatik Skolyozda Konservatif Tedavinin Yeri

 • Bel ve Omurga Sorunları

 • Bel ve Omurga

 • Torasik Disk Hernia Conservatif Treatment

 • Omurga Deformitelerinin Analizi

 • Sprengel Deformitesi: Patogenezi ve Yönetimi

 • Spinal Stenoz Patofizyolojisi ve Temel Cerrahi Yaklaşım

 • Omurga Tümörlerinde Cerrahi Endikasyon

BAŞKANLIK
YAPTIĞI TOPLANTILAR

 • X inci Uluslararası Türk Omurga Kongresi (Panel Başkanı), Kapadokya, Türkiye 2013 17-20 Nisan

 • Ortopedi ve Travmatoloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Malatya, 27 Mayıs 2016

 • XXVII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 24 – 29 Ekim 2017

 • TOD, Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri, Antep, 24 Mart 2018

 • İMU TF FTR AD & Skolyoz Araştirma Ve Tedavi Derneği Ortak Toplantisi“ Erişkin Skolyoz ” 15 Mart 2019

 • XIII inci Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Efes-İzmir, Türkiye, 03-06 Nisan
  2019

 • TOD, Omurga Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım, İstanbul, 21 Şubat 2020

KONUŞMACI
OLDUĞU TOPLANTILAR

 • XXIII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek-Antalya, 29 Ekim – 3 Kasim 2013

 • XXVI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek-Antalya, 25 – 30 Ekim 2016

 • XII inci Uluslararası Türk Omurga Kongresi Belek-Antalya, Türkiye, 19-22
  2017 Nisan

 • 2 nd Küresel Ayak ve Ayak Bileği Kongresi (GFAC-2017), Chongqing, Çin, 2017 26 29 May

 • TOD, Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri, 24 Mart 2018

 • 28. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek-Antalya, 30 Ekim – 4 Kasım 2018

 • İMU, Kalça ve Bel Ağrılarına Yaklaşım, Fiziksel Tıp Ve Rahabilitasyon & Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Toplantısı, 22 Aralık 2018

 • XIII inci Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Efes-İzmir, Türkiye, 2019 Nisan 03-06

 • 29. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek-Antalya,22 – 27 Ekim 2019

 • TOD Eurospine Modül 3, İstanbul, 10 Kasım 2019

DUZENLEME
KURULUNDA OLDUGU TOPLANTILAR

 • XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11 – 14 Eylul 2014

 • Ortopedi ve Travmatoloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Malatya, 27 Mayıs 2016

 • TOD, Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri, 24 Mart 2018

ESERLER

A. Uluslararasi
hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Karatoprak O, Korkmaz MF, Kara AN, Göğüş A , Işıklar ZU. Femur başının travmatik olmayan avasküler nekrozunda otolog mononükleer kemik iliği hücre implantasyonunun erken sonuçları . Açta Orthop Traumatol Turc 2008; 42 (3): 178-183 (SCI-E)

 2. Aksu N, Korkmaz MF, Göğüş A, Kara AN , Işıklar ZU. Koronoid kırıkların eşlik ettiği dirsek çıkıklarının cerrahi tedavisi . Açta Orthop Traumatol Turc 2008; 42 (4): 258-264 (SCI-E)

 3. Korkmaz MF, Aksu N, Gogus A , Debre M , Kara AN, Isiklar ZU Proksimal humerus kırıklarının PHILOS kilitleme plakası ile internal fiksasyon sonuçları
  . Açta Orthop Traumatol Turc 2008; 42 (2): 97-105 (SCI-E)

 4. Aslantürk O, Ertem K, Karakaplan M, Korkmaz MF . Ateşli silah yaralanması sonrası ters radyal önkol flebi sırasında saptanan psödoanevrizma : Olgu sunumu. -Bilim Med. 2013; 2 (1): 414-22. doi: 10.5455 / medscience.2012.01.8041

 5. Mehmet Karatas,Ali Ozer, Engin Burak Selcuk, Mehmet Fatıh Korkmaz, Hasan Huseyin Avci, Recep Bentli. Importance, Knowledge, and Behavior of Mobbing in Family Physicians. HealthMed . 2013, Vol. 7 Issue 7, p2214-2218. 5p

 6. Aydoğan MS, Korkmaz MF , Özgül U, Erdoğan MA, Yücel A, Karaman A, Togal T, Durmuş M, Çolak C. Skolyoz cerrahisi sonrası ergenlerde ağrı, fentanil tüketimi ve deliryum: deksmedetomidin vs midazolam. Paediatr Anestezi. 2013 Mayıs; 23 (5): 446-52 (SCI-E)

 7. Özgül U, Erdoğan MA, Aydoğan MS, Korkmaz MF , Nakir H, Durmus M. Friedreich Ataksisi Olan Bir Hastada Anestezi Yönetimi. -Bilim Med. 2013; 2 (4): 928-34’te açıklanmaktadır.
  doi: 10.5455 / medscience.2013.02.8083 .

 8. Mehmet Karatas, Yusuf Yakupogullari, Mehmet Fatih Korkmaz, Leyla Kilic, Recep Bentli . Evaluationg the behavior of healthcare workers . GJRA-Global Journal for Research Analysis, Jan 2014; 3(1):
  65-67

 9. Mehmet Nuri Erdem, Cem Sever, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Ferit Kirac, and Mehmet Tezer. Pott’s Disease in a 2-Year-Old Child Treated by Decompression and Anterior-Posterior Instrumented Fusion. Case Reports in Orthopedics, vol. 2014, Article ID 252973, 4 pages, 2014.
  doi:10.1155/2014/252973.

 10. Korkmaz MF , Erdem MN, Disli Z, Selçuk EB, Karakaplan M, Göğüş A. Proksimal femoral çiviyle tedavi edilen trokanterik femoral kırıkların sonuçları : ardışık 100 olgunun analizi. Clin Interv Yaşlanma. 3 Nisan 2014; 9: 569-74 (SCI-E)

 11. Mehmet Fatih Korkmaz, Ahmet Selim Özkan. Majör Cerrahide% 6Hidroksietil Nişasta ve% 4 Jelatin Çözeltisinin Karşılaştırılması. Klinik ve Analitik Tıp Dergisi.
  D
  OI:
  10.4328 /
  JCAM. 2436.
  Yayınlanma Tarihi:
  27.03.2014

 12. Mehmet Fatih Korkmaz ,
  Ramazan Özdemir, Muharrem Ak, Ahmet Karadağ. İkizden ikize transfüzyonun alışılmadık bir komplikasyonu: Alt Ekstremitelerin Rahim İçi Gangren.
  Klinik ve Analitik Tıp Dergisi. D OI: 10.4328 / JCAM. 2396. Çevrimiçi Yayınlama: 28.03.2014 13. Mehmet Fatih Korkmaz, Mustafa Karakaplan. Kalça Gelişim DisplazisininCerrahi Sonuçları. Klinik ve Analitik Tıp Dergisi.
  D
  OI:
  10.4328 /
  JCAM .2441.
  Çevrimiçi Yayınlama:
  28.03.2014

 14. Erdem MN, Erken HY Burç, H, Saka, Korkmaz MF , Aydoğan M . Posterior Malleolar Kırıkların Gecikme Vidası ile Bere Plakası Fiksasyonunun Karşılaştırılması. Ayak Bileği Int. 2014 Ekim; 35 (10): 1022-30 (SCI-E)

 15. Mehmet Fethi Ceylan, Gokay Gormeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Karatas, Safak Ekinci, Saim Yologlu . Knowledge and awareness of developmental dysplasia of the hip in medical students in eastern Turkey. Pensee Journal vol.70, ıssue.2. Feb 2014 (SCI-E)

 16. Mehmet Karatas, Leyla Kilic, Emriye Hilal Yayan, Mehmet Fatih Korkmaz, Turgay Karatas.Evaluation Of Uterine Transplantation By Female Nurses. Pensee Journal vol.76, Issue.3. March 2014 (SCI-E)

 17. Mehmet Karataş, Muharrem Ak, Mehmet Fatih Korkmaz , Engin Burak Selçuk. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hekimlerin beyin ölümü ve kadavra organ bağışı ile ilgili görüşleri – Pensee Journal vol.76, Sayı.2. Şubat 2014 (SCI-E)

 18. Korkmaz MF, Sevimli R, Selcuk EB, Cigremis Y. [Three-dimensional Spinal Deformity: Scoliosis [Uc Boyutlu Omurga Deformitesi: Skolyoz]]. Med-Science. 2015; 4(1): 1796-808. Turkish.
  doi:10.5455/medscience.2014.03.8177

 19. Ahmet Selim Ozkan, Mehmet Fatih Korkmaz. Developed Diplopia After Spinal Anesthesia. Journal of Clinical and Analytical Medicine.
  D
  OI:
  10.4328/
  JCAM.2435.
  Publihed Online:
  27.03.2014

 20. Korkmaz MF, Disli OM, Karakaplan M, Akça B, Erdem MN. Glenohumeral Eklemin İnferior Çıkığı Sonrası Aksiller Arter Yaralanması . J Clin Anal Med 2013; 4 (ek 1): 36-9.

 21. Mehmet Fatih Korkmaz, Resit Sevimli. Total Hip Artroplasty. Journal of Clinical and Analytical Medicine.DOI:10.4328/JCAM.2437.Publihed Online:26.03.2014 22. Cemile Ayse Gormeli, Gokay Gormeli, Savas Guner, Mehmet Fatih Korkmaz, Mesut Yildirim, Recep Dursun, Mehmet Fethi Ceylan, Baran Sarikaya, Zeynep Maras Ozdemir. Evaulation Of Pelvic Fracture By Radiograghical And Multi-Dedector Computed Tomography Following The 2011 Van Earthquake In Turkey. Eastern Journal of Medicine 19 (2014) 8-12 .

 23. Reşit Sevimli, Mehmet Fatih Korkmaz, Ökkeş Bilal. The Results of Treatment of Tibial Plafond Fractures with Articulated External Fixation – Research and Essay 15 september 2014 vol 9 (17): 744-751. doi: 10.5897/SRE2014.6108

 24. Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Nuri Erdem, Mustafa Karakaplan, Gökay Görmeli, Engin Burak Selçuk, Zeynep Maraş, Turgay Karataş. Comparison of lateral deltoid splitting and deltopectoral approaches in the treatment of proximal humerus fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015;
  21(2): 113-118  (SCI-E)

 25.  Çetin A, Korkmaz MF, Çay M, Karataş T. Aksiller Arter ve Subapüler Arter Varyasyonu: Olgu Sunumu. -Bilim Med. 2015; 4 (2): 2244-51. DOI: 10,5455 / medscience.2014.03.8214

 26. Burcin Ozcoban, Aymelek Cetin, Mehmet Fatih Korkmaz*,Resit Sevimli, Engin Burak Selcuk And Turgay KaratasThe Effect Of Deep Friction Massage On Pain, Strength And Daily Life Skills Of Patients With Lateral EpicondylitisJournal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol.: 2, Issue.: 2

 27. Görmeli G, Görmeli C A, Karakaplan M, Korkmaz M F, Diliçıkık U, Gözükara H. Outcome of transtibial AperFix system in anterior cruciate ligament injuries. Indian J Orthop
  2015;49:150-4. (SCI-E)

 28. Gormeli G, Gormeli CA, Korkmaz MF, Elmali N, Ergen E. Anterior Cruciate Liga-ment Rerupture Due to a Neglected Posterolateral Corner Injury. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 4): 537-9.

 29. Gokay Gormeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Cemile Ayse Gormeli, Cihan Adanas, Turgay Karatas, Sezai Aykin Simsek. Comparison of femur intertrochanteric fracture fixation with hemiarthroplasty and proximal femoral nail systems. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2015;21(6):503–508 doi:
  10.5505/tjtes.2015.96166 (SCI-E)

 30. Mehmet Fatih Korkmaz, Hakan Parlakpinar, Mehmet Fethi Ceylan, Levent Ediz, Emine Samdanci, Ersoy Kekilli, Mustafa Sagir. The Effect of Sildenafil on Recuperation from Sciatic Nerve Injury in Rats. Balkan Medical Journal. 2016;33(2):204-211. doi:10.5152/balkanmedj.2016.14701. (SCI-E)

 31. Ates M, Kinaci E, Kose E, Soyer V, Sarici B, Cuglan S, Korkmaz F, Dirican A.”Corona Mortis; In Vivo Anatomical Knowledge and Risk of Injury in Totally Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair”. Hernia 2016 Oct;20(5):659-65. doi:10.1007/s10029-015-1444-8
  (SCI-E)

 32. Ozdemir, Z M, Aydingoz, U, Korkmaz, M F, Tunay, V B, Ergen, F B, Atay,
  O and Baysal, O 2016 Ultrasonography-Guided Injection for Quadriceps Fat Pad Edema: Preliminary Report of a Six-Month Clinical and Radiological Follow-Up. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 78, pp. 1–9, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.1148  (SCI-E)

 33. Dokmeci MO, Kalender AM, Sevimli R, Korkmaz MF and Bilal O. The Effect of Ibandronate on Fracture Healing in Rat Tibia Model. SM J Orthop. 2016; 2(4): 1041-5

 34. Sevimli R, Karakaplan M, Korkmaz MF, Gormeli G (2016) Resection Arthroplasty in Shoulder Joint Tuberculosis: A Case
  Pres ntation. Gavin J Case Rep 2016: 7-9.

 35. Sevimli R, Karakaplan M, Korkmaz MF, Salih AH (2016) Drop Foot Developed Secondary to Peroneal Nerve Located Intraneural Ganglion Caused by Proximal Tibiofibular Joint: Case Report. Gavin J Case Rep 2016: 10-12.

 36. Sevimli R, Korkmaz MF, Canbay A (2016) Limb Salvaging Approach to Necrotizing Fasciitis: Recurrent Aggressive Debridement. Gavin J Case Rep 2016: 4-6.

 37. Sevimli R, Korkmaz MF, Akpolat N (2016) Hydatid Cyst Located in Knee Joint and Tibia: Case Report. Gavin J Case Rep 2016:
  13-15.

 38. Karatas M, Ak M, Korkmaz MF, Selcuk EB, Karatas T, Yalcinsoy M, Tetik BK. Evaluating the Behaviours of Citizens and Physicians During Healthcare System Changes in Turkey. Med-Science. 2016; 5(2):
  505-18. doi:10.5455/medscience.2016.05.8419

 39. Ayranci B, Kalender AM, Sevimli R, Korkmaz MF, Bilal O. The effect of tramadole HCL and paracetamol on fracture healing in rat tibia model. Medicine Science International Medical Journal,
  6(1), 81-85. doi:10.5455/medscience.2016.05.8527

 40. Acak M, Korkmaz MF. The effect of regular exercises using a specially designed arc support on pes planus feet: a case presentation. Med-Science 144 150. Online First: 01 Sep, 2016. doi:10.5455/medscience.2016.05.8523

 41. Mustafa Karakaplan, Emre Ergen, Gökay Görmeli, Mehmet Fatih Korkmaz, and Nurzat Elmalı (2017) Bilateral Achilles Tendon Xanthomas in a Patient with Cerebrotendinous Xanthomatosis. Journal of the American Podiatric Medical Association: January 2017, Vol. 107, No. 1, pp. 85-89. (CASE)

 42. Kurt I, Kalender AM, Sevimli R, Korkmaz MF. Percutaneous surgery using Admix NoKorTM Non-Coring 16 G needle in cases with trigger finger. Medicine Science International Medical Journal, 6(3), 551-556. doi:10.5455/medscience.2017.06.8620

 43. Karakaplan M, Görmeli G, Korkmaz MF, Ergen E.
   Gluteal compartment syndrome developing after nephrectomy and incisional hernia surgery. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2017 Apr;28(1):50-4.
  doi: 10.5606/ehc.2017.43636. (CASE)

 44. Erdogan MA, Ozgul U, Ucar M, Korkmaz MF, Aydogan MS, Ozkan AS, Colak C, Durmus M. Patient-controlled intermittent epidural bolus versus epidural infusion for posterior spinal fusion after adolescent idiopathic scoliosis: prospective randomized controlled double-blinded study. Spine (Phila Pa 1976). 2016; 42(12), 882-886. DOI : 10.1097/BRS.0000000000001937 (SCI-E)

 45. Sevimli R, Korkmaz MF. Necessity of Preoperatıve Embolizatıon in a Case of Renal Cell Carcınoma with Bone Metastasis for Whom Megaprosthesıs is Applied. Ann Orthop Musculoskelet Disord. 2017;
  1(2): 1006 (CASE)

 46. Resit Sevimli, Aydın Arlan, Yücel Duman, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Nuri Erdem. Clinical features and follow-up results of the patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in orthopedic practice. Medicine Science 2018;7(1):162-5. doi: 10.5455/medscience.2017.06.8744

 47. Korkmaz M F, Erdem M N, Ozevren H, et al. (February 05, 2018) Determining the Optimal Length and Safety of Pedicle Screws in the T12 Vertebra: A Morphometric Study. Cureus 10(2): e2156. doi:10.7759/cureus.2156

 48. Celal Taskiran, Mahmut Açak & Mehmet Fatih Korkmaz (2017) Foot Posture Distortions Observed in Wrestlers, International Journal of Wrestling Science, 7:1-2, 9-13, DOI: 10.1080/21615667.2017.1341570

 49. Mehmet Fethi Ceylan, Savas Güner, Mehmet Ata Gökalp, Zehra Kurdoğlu, Abdurrahim Gözen, Mehmet Fatih Korkmaz, Tülin Türközü, Hüseyin Akdeniz, Oğuz Tuncer. Problems encountered in screening study with ultrasound for early diagnosis of developmental dysplasia of hip in eastern region of Turkey.
  East J Med 23(1): 6-10, 2018 DOI: 10.5505/ejm.2018.32932

 50. Sevimli R, Korkmaz MF. Analysis of orthopedic surgery of patients with metastatic bone tumors and pathological fractures. J Int Med Res. 46(8), 3262-3267 2018 Jan 1:300060518770958. doi: 10.1177/0300060518770958. (SCI-E)

 51. Erdem M N, Karaca S, Korkmaz M F, et al. (May 01, 2018) Criteria for Ending the Distal Fusion at the L3 Vertebra vs. L4 in Surgical Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients with Lenke Type 3C, 5C, and 6C Curves: Results After Ten Years of Follow-up. Cureus 10(5): e2564. doi:10.7759/cureus.2564

 52. Aydın Arslan, Bilal Çuglan, Bülent Özkurt, Ali Utkan, Mehmet Fatih Korkmaz, Tuba Tülay Koca and Resit Sevimli. Is it Possible to Recover Cardiac Functions After Total Knee Arthroplasty? The Open Orthopaedics Journal, 12(1), 261-268., Doi: 10.2174/1874325001812010261

 53. Mehmet Fatih Korkmaz – Mahmut Acak and Serkan Duz (2018). “Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi “. International Journal of Educational Researchers 9 (5):35-39.

 54. Mehmet Fatih Korkmaz*, Tarik Sari, Suleyman Orman, Cemal Kocaaslan and Korhan Ozkan. Notochord-Related Tumor of Lumbar Vertebra and Surgical Treatment with ‘En Bloc’ Resection. Annals of Trauma & Acute Care
  2019 | Volume 3 | Issue 1 | Article 1016

 55. Korkmaz M, Acak M, Duz S. The effect of sports shoes on flat foot. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2020;24(2):64-71. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0203

 56. Acak M, Korkmaz MF, Taskiran C, Demirkan E. Investigating the effects of wrestling gear in flatfoot deformity of wrestlers. Pedagogy of physical culture and sports . 2020;24(3):54-61. https://doi.org/10.15561/18189172.2020.0301

 57. Korkmaz M, Cetin A, Bozduman O. Anthropometric evaluation of ratio between extremity length and body length in basketball player adolescents. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2020;24(3):125-8. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0304

 58. Mehmet Fatih Korkmaz, Mahmut Acak, Serkan Duz, Omer Bozduman. Prevelance of flatfoot in secondary school students and its relationship with obesity. Med Science 2020;9(2):298-304. doi: 10.5455/medscience.2019.08.9187

 59. Mehmet Fatih Korkmaz, Hakan Parlakpinar, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Fethi Ceylan, Levent Ediz, Emine Samdanci, Ersoy Kekilli. The therapeutic efficacy of dexpanthenol on sciatic nerve injury in a rat model. British Journal of Neurosurgery. doi:10.1080/02688697.2020.1749984 (scı-e)

 60. Mehmet Fatih Korkmaz, Huseyin Ozevren, Morphometric study on the 12. thoracic vertebra which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2020;XX(X):XXX–XXX doi: 10.5505/tjtes.20202.XXXXX (SCI-E)

B. Uluslararası
bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (
Proceedings)
basılan bildiriler :

 1. Tezer M, Korkmaz MF, Mirzanli C, Dilege S, Hamzaoglu A. Lumbar disc arthroplasty for symptomatic disc disease. Early results. The Arab International Congress Spine Surgeries, Cairo Sheraton, Egypt. 6-8 October 2004 (S)

 2. Mirzanli C, Tezer M, Sarier M, Korkmaz MF, Hamzaoglu A. Surgical treatment of late diagnosed-neglected congenital scoliosis. The Arab International Congress For Spine Surgeries, Cairo Sheraton, Egypt, 6-8 October 2004. (S)

 3. Tezer M, Isiklar U, Korkmaz MF, Dilege S, Gogus A, Hamzaoglu A. Early results of lumbar disc arthroplasty for symptomatic disc disease. 7th International Congress on Spine Belek-Antalya, Turkey, April 14-17,
  2005. (S)

 4. Mirzanli C, Bilen FE, Tezer M, Korkmaz MF, Isiklar U, Karatoprak O. Late revision surgery in adolescent idiopathic scoliosis. 7th International Congress on Spine Belek-Antalya, Turkey, April 14-17, 2005. (S)

 5. Ozturk C, Tezer M, Talu U, Aydogan M, Korkmaz MF, Hamzaoglu A. Is there any criteriato stop fusion at lumbar three level in posterior surgery for adolescent idiopathic scoliosis? 12th International Meeting on Advanced S pine Techniques (IMAST), Banff, Alberta, Canada, 07-09 July 2005. (P)

 6. Mirzanli C , Aydogan M, Talu U, Korkmaz MF, Hamzaoglu A. Surgical treatment of neglected congenital scoliosis via posterior approach. SRS Regional Course European and Middle East Meeting , Swissotel, Istanbul, 25-27 May 2006. (S)

 7. Mirzanli C, Aydogan M, Ozturk C, Korkmaz F, Karaca S, Hamzaoglu A. Multilevel cervical total disc replacement for symptomatic degenerative disc disease. Global Symposium on Motion Preservation Technology, 7th Annual Meeting, Berlin, 1-4 May 2007. (P)

 8. Aydogan M, Ozturk C, Mirzanli C, Karatoprak O, Korkmaz F, Hamzaoglu A. Cervical disc replacement of C7-T1 level for degenerative disc disease – report of two cases. Global Symposium on Motion Preservation Technology, 7th Annual Meeting, Berlin, 1-4 May 2007. (P)

 9. Ozturk C, Aydogan M, Tezer M, Korkmaz F, Karatoprak O, Hamzaoglu A. 270 degrees fusion following decompression with unilateral hemilaminectomy in the surgical treatment of degenerative lumbar spinal stenosis in middle-aged patients. International Intradiscal Therapy Society 20th Annual Conference, Albi, France, 19-23 June 2007. (P)

 10. Mirzanli C, Ozturk C, Korkmaz F, Aksu N, Karatoprak O, Hamzaoglu A. Percutaneous reduction and stabilization of thoracolumbar fractures without neurological deficit: A new technique. World Spine IV: Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul, 29 July – 1 August 2007. (S)

 11. Cagatay Ozturk, Mehmet Tezer, Mehmet Aydogan, Neslihan Aksu, Fatih Korkmaz, Azmi Hamzaoglu. Degrees Fusion Following Decompression With Unilateral Hemilaminectomy In The Surgical Treatment Of Degenerative Lumbar Spinal Stenosis In Middle-Aged Patients. Scoliosis Research Society 42nd Annual Meeting & Course Edinburgh (Scotland) September 5-8, 2007 (S)

 12. Ozturk C, Aydogan M, Teli M, Korkmaz F, Sirikci M, Tezer M, Hamzaoglu A. The pedicle screw fixation with vertebroplasty augmentation in the surgical treatment of the severe osteoporotic spines. Eurospine 2007, Brussels, Belgium, 3-6 October 2007. (P)

 13. Z.Ugur Isiklar , Abdullah Gogus, M.Fatih Korkmaz, A.Nedim Kara. Operative Treatment of Proximal Humerus Fractures Utilizing Locking Plate Fixation : A comparison between elderly and young fracture case. 9th EFFORT Congress, Nice, France, 29 May-1 June 2008 (S)

 14. Ozturk C, Korkmaz MF, Aydogan M, Ulusoy L, Alanay A, Hamzaoglu A. Comparison of traction radiographs taken under general anesthesia with conventional flexibility graphies. What is the advantage in surgical planning of treatment of adolescent idiopathic scoliosis? Global Spine Congress 2009, San Francisco, 23-26 June 2009. (S)

 15. Hamzaoglu A, Ozturk C, Korkmaz MF,Karatoprak O, Enercan M, Tezer M. A  new technique to prevent proximal junctional kyphosis in the surgical treatment of Scheuermann disease. Global Spine Congress 2009, San Francisco, 23-26 June 2009 (S)

 16. Hamzaoglu A, OzturkC, Berk H, Korkmaz FM, Enercan M, Ganiyusufoglu K. Relation of sacral tilt with idiopathic scoliosis and its postoperative clinical importance. 44th Scoliosis Research Society Annual Meeting & Course, San Antonio, TX, USA, 23-26 September 2009. (S)

 17. Ozturk C , Alanay A, Tezer M, Debre M, Korkmaz MF, Hamzaoglu A, Posterior- Anterior- Posterior surgery for cervical spondylotic myelopathy associated with severe kyphosis. 9th International Turkish Spine Congress, Turkey, 27-30 April 2011 (S)

 18. Karadeniz E, Ozturk C , Alanay A, Enercan M, Korkmaz MF, Hamzaoglu A, The treatment of thoracic osteomyelitis in elderly patients by modified posterior vertebral column resection. 9th International Turkish Spine Congress, Istanbul Turkey, 27-30 April 2011 (S)

 19. Korkmaz MF,  Ozturk C , Alanay A, Enercan M, Debre M, , , Hamzaoglu A, Sequential- Simultaneous Posterior- Anterior- Posterior versus Posterior only surgery for the treatment of posttraumatic kyphosis. 9th International Turkish Spine Congress, Istanbul Turkey, 27-30 April 2011 (P)

 20. Alanay A, Ozturk C, Enercan M, Korkmaz MF,  Karadereler S , Hamzaoglu A, Interradiculer Bone- Disc- Bone Osteotomy (BDBO): An alternative to other osteotomy types for the correction of thoracolumbar and lumbar spine deformities.  9th International Turkish Spine Congress, Istanbul Turkey, 27-30
  April 2011 (P)

 21. A Alanay, M Enercan, C Ozturk, M Sarier, S Karadereler, MF Korkmaz,
  A Hamzaoglu
  , Direct repair of lumbar spondylolysis by segmental pedicle screw-infralaminar hook construct. EuroSpine 2011:, Milan,

  Italy 19 – 21 October 2011 (S)

 22. MF Korkmaz, A Alanay, C Ozturk, M Enercan, M Aydogan, A Hamzaoglu, Surgical management of thoracolumbar posttraumatic kyphosis (PTK): a consecutive case series of 27 patients. EuroSpine 2011, Milan, Italy 19 – 21 October 2011
  (S)

 23. Mehmet Fatih Korkmaz, Kaya Sarac, Mustafa Karakaplan, Nurzat Elmali, The evaluation of the efficacy and safety of the surgical treatment of vertebral hemangioma invaded to the spinal channel. 10th International Turkish Spine Congress, Cappadocia, Turkey, 17-20 April 2013 (EP)

 1. M. Karatas, Y. Yakupogullari, M. F. Korkmaz, L. Kilic, R. Bentli, Evaulation of the Behavior of Health Workers, Who Have a Chronic Disease on Themselves or on Their Relatives, while Providing a Healtcare Service to Patients Having the Same Disease. European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) Annual Conference, Bochum Germany, 19 – 21 September 2013 (S)

 1. Ates M, Kinaci E, Kose E, Soyer V, Sarici B, Cuglan S, Korkmaz F, Dirican A.”Arterial Corona Mortis; In Vivo Anatomical Knowledge and Risk of Injury in Totally Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair”, 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Hernia 2015 (Suppl 2) PO:124, 257-258, April 25-29 2015, Milan, Italy. ( P )

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Özevren, Mehmet Akif Durak, Reşit Sevimli. Distance from Thoracic 12 vertebrae to Thoracic Aorta Computed Tomographic Evaluation. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir,
  Turkey ( P )

 1. Hüseyin Özevren, Mehmet Fatih Korkmaz,
  Mehmet Akif Durak, Reşit Sevimli. Length Of The Left Chord and Pedicle at The Level of 12. Thoracic Vertebra. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey ( P )

 1. Sinan Karaca, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Aydogan, Mehmet Fatih Korkmaz, Yener Erken, Mehmet Tezer. Lumbar Full Pedicle Screw Placement and Decompression for Correction of Lumbar Degenerative Scoliosis. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey ( P )

 1. Mehmet Aydogan , Yener Erken, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Mehmet Tezer. Natural History of Post-discectomy Pain Syndrome. The Effectiveness of Non-Surgical Treatments, Re-discectomy and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion. A Retrospective Clinical Study. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey (S)

 1. Mehmet Nuri Erdem, Sinan Karaca, Mehmet Aydogan, Mehmet Fatih Korkmaz, Selim Mugrabi, Mehmet Tezer. Polymethylmethacrilate Augmentation Of Strategic Vertebrae In The Surgical Treatment Of Osteoporotic Spine. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey (S)

 1. Sinan Karaca, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Aydogan, Mehmet Fatih Korkmaz, Selim Mugrabi, Mehmet Tezer. Radiological and clinical outcome of the operated and adjacent segments following M-6 cervical arthroplasty after a minimum 18-month follow-up: A single surgeon experience. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey (S)

 1. Sinan Karaca, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Aydogan, Mehmet Fatih Korkmaz, Tuncay Kaner, Mehmet Tezer. Surgical treatment of scoliosis in Crisponi: a case report. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey ( P )

 1. Mehmet Nuri Erdem, Sinan Karaca, Mehmet Aydogan, Mehmet Fatih Korkmaz, Yener Erken, Mehmet Tezer. The Results Of Epidural Steroid İnjection For Postdiscectomy Pain Syndrome. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015,
  Çeşme-İzmir, Turkey (S)

 1. Sinan Karaca, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Aydogan, Mehmet Fatih Korkmaz, Yener Erken, Mehmet Tezer. Efficiency of Intraoperative Halo-femoral Traction For The Treatment of Scoliosis Over 70 Degrees. XI. International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey (S)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Hüseyin Özevren. Analysis of Cervical Spine Imaging with Computed Tomography in Turkey Population. Hong Kong 2015 – The Combined Congress of 12th HKIOF, 10th APSS & APPOS. 5 – 7 June 2015, Hong Kong ( P )

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Hakan Parlakpınar, Reşit Sevimli. The Effects Of Sildenafil On Nerve Regeneration İn A Rat Model. Hong Kong 2015 – The Combined Congress of 12th HKIOF, 10th APSS & APPOS. 5 – 7 June 2015, Hong Kong ( P )

 1. Burcin Ozcoban, Aymelek Cetin, Mehmet Fatih Korkmaz,Resit Sevimli, Engin Burak Selcuk And Turgay KaratasThe Effect Of Deep Friction Massage On Pain, Strength And Daily Life Skills Of Patients With Lateral Epicondylitis. Hong Kong 2015 – The Combined Congress of 12th HKIOF, 10th APSS & APPOS. 5 – 7 June 2015, Hong Kong ( P )

 1. Taskıran Celal, Açak Mahmut, Korkmaz Mehmet Fatih. Postural Dısturbances Of The Feet Seen In Wrestler. The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports And Physıcal Therapy- Icpespt-2016 (S)

 1. Mehmet Fatih Kokmaz, Mahmut Açak, Ramazan Bayer. Orta Öğretim Öğrencilerin Düztabanlık Oranlarının Tespitini Yaparak Bu Durumun Yaşam Kalitesine Etkisi (Malatya Il Örneği. IX.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ordu, Turkey 12 – 13 May 2017 (S)

 1. Mahmut Açak, Mehmet Fatih Korkmaz, Ramazan Bayer, Tamer Karademir. Türkiye Elit Akademi U-19 Ve U-21 Ligi Takımlarının 2014-2015 Sezonda Görülen Yaralanmaların Değerlendirilmesi. IX.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ordu, Turkey 12 – 13 May 2017 (S)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Resit Sevimli. Kord Basısı Yapan Vertebra Tümörleri Cerrahisinde Spinal Embolizasyonun Etkinliği XII th International Turkish Spine Congress, Belek-Antalya, Turkey, 19-22 April 2017 (S) *

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Özgür Yılmaz, Mehmet Aslan. Erken Başlangıçlı Skolyozlarda
  Gsp İle Opere Ettiğimiz Hastaların Erken Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.

  XII th International Turkish Spine Congress, Belek-Antalya, Turkey, 19-22 April 2017 (S)

 1. Burcu TALU, Zilan BAZANCİR, Mehmet Fatih KORKMAZ. Assessment of Flexıbility, Endurance, Chest Mobility And Pulmonary Functions In Patients With Adelosan Idiopathic Sciolosis. XII th International Turkish Spine Congress, Belek-Antalya, Turkey, 19-22
  April 2017 (S)

 1. Zilan BAZANCİR, Burcu TALU, Mehmet Fatih KORKMAZ. Assessment Of Performance, Endurance, Aerobic And Anaerobic Capacity In The Hospitalization Period Of Patients With Scoliosis Surgery. XII th International Turkish Spine Congress, Belek-Antalya, Turkey,
  19-22 April 2017 (S)

 1. Zilan BAZANCİR, Burcu TALU, Mehmet Fatih KORKMAZ Assessment Of Pain, Chest Mobility And Balance In Early Period Of Patients Who Are Applied Posterior Segmental Instrumentation In Scoliosis Surgery XII th International Turkish Spine Congress, Belek-Antalya, Turkey,
  19-22 April 2017 (S)

 1. Mahmut Açak, Celal Taskıran, Mehmet Fatih Korkmaz, Erkan Demirkan. Determination of foot posture distortions in wrestlers. International scientific and professional conference on wrestling. “Applicable Research in Wrestling”. Novi Sad, Serbia, 5th-7th
  May, 2017 (S)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Resit Sevimli. Evaulation of different approaches in the treatment of proximal humerus fractures .The 2nd Global Foot and Ankle Congress (GFAC-2017), Chongqing, China, 26-29 May 2017 (P)

 1. Zilan Bazancir, Burcu Talu, Mehmet Fatih Korkmaz. Skolyoz cerrahisi uygulanan hastaların erken dönemde ağrı ve göğüs mobilitesi arasındaki ilişki. 1st International Health Sciences Congress. Antalya, Turkey, 29 June 2017 (S)

 1. Burcu Talu, Zilan Bazancir, Mehmet Fatih Korkmaz. Adelosan idiopatik skolyozlu bireylerde kor kas enduransı ile aerobik kapasite ve göğüs mobilite arasındaki ilişki. 1st International Health Sciences Congress. Antalya, Turkey, 29
  June 2017 (S)

 1. Fatih Cavus, Aymelek Cetin, Mehmet Fatih Korkmaz, Deniz Senol, Evren Kose, Davut Ozbag. The effect of postural kinesio taping in the treatment of thoracic kyphosis. 9th ISCAA World Congress , Innsbruck, Tyrol, Austria, 09-12 September
  2017 (P)

 1. Sevimli Reşit, Arslan Aydın, Duman Yücel, Korkmaz Mehmet Fatih, Erdem Mehmet Nuri. Clinical features and follow-up results of the patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress (APOA 2018), Antalya – Turkey, 10-14 April 2018(S)

 1. Mahmut Açak, Mehmet Fatih Korkmaz, Celal Taşkıran, Ramazan Bayer, Süleyman Enes Karabulut, Serkan Düz. Güreş Branşında Yeni Ayakkabı Tasarımı. Satellite Symposium of UWW Scientific Commission “Challenge and Perspectives in Wrestling” , Kiev/ Ukrayna. 21-22 November 2018 (S)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Mahmut Açak, Serkan Düz. Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi. XI. International Congress of Educational Research , Cracow / Poland, 17-19 Sept.2018 (S)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Mahmut Açak, Serkan Düz. Sporda Kullanılan Ayakkabıların Düztabanlığa Etkisinin İncelenmesi. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27- 30 Nisan 2018 (S)

 1. Bazancir Zilan,Akkubak Yasemin,Yıldız Nazım Tolgahan,Talu Burcu,Korkmaz Mehmet Fatih. Posterior Spinal Füzyon Cerrahisi Adelosan İdiopatik Skolyozlu Bireylerde Denge Parametrelerini Etkiler Mi?Sistematik Derleme. 1st International Health Scıence And Life Congress (IHSLC 2018). Burdur-Turkey, 02-05 May 2018 (S)

 1. Akbaş Sedat, Özkan Ahmet Selim, Korkmaz Mehmet Fatih. General Versus Regional Anesthesia In Patıents Over 100 Years Old. A Retrospevtive Cohort Study. Turkish Society Of Anaesthesiology And Reanimation Specialists’ Society Congress ARUD 2018 Balkan States Anesthesia Days V (S)Gaziantep Turkey, 9-12 May 2018 (S)

 1. Bazancir Zilan, Talu Burcu, Korkmaz Mehmet Fatih. The relationship between preoperative radiological evaluation and early postural control in patients with scoliosis after spinal fusion surgery. 9th Biomechanics Congress International Anadolu University, Eskisehir – Turkey, 19-22 September 2018 (S)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Tarık Sarı, Süleyman Orman, Cemal Kocaaslan, Korhan Özkan. Notochord-Related Tumor of lumbar vertebra and surgical treatment with ‘En Bloc’ resection: A case report. XIIIth International Turkish Spine Congress, Efes-İzmir, Turkey, 3-6 April 2019 (P)

 1. Mehmet Fatih Korkmaz. Büyüme Dostu İmplantlar ; Avantajlar ve Dezavantajlar. XIIITh International Turkish Spine Congress, Efes-İzmir, Turkey, 3-6 April 2019

 1. Bazancir Zilan,Talu Burcu,Korkmaz Mehmet Fatih. The Effect Of Corset Use On Equilibrium In Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis After Posterior Spinal Fusion Surgery: Pilot Study. 20th EFORT Lisbon Congress, 05 June – 07 June 2019

 1. Onural Ozhan, Hilal Cakin, Mehmet Fatih Korkmaz, Hakan Parlakpinar, Azibe Yildiz, Nigar Vardi. The Histopathologic Effects of Betulinic Acid on The Femur Tissue of The Ovariectomized Rat. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development (DRD 2019), Malatya-Turkey, July 01-03, 2019

 1. Serkan Düz, Reşit Sevmli, Mahmut Açak, Mehmet Fatih Korkmaz, Zilan Bazancir, Ramazan Bayer. The Effect Of Electrical Muscle Stimulation (Ems) Exercises On Idiopathic Scoliosis Treatment (Case Report). 17th International Sport Sciences Congress, Lara – Antalya, Turkey, 13th – 16th November, 2019 (S / TM)

 1. Mahmut Açak, Mehmet Fatih Korkmaz, Celal Taşkıran, Süleyman Enes Himaki Karabulut, Serkan Düz, Ramazan Bayer. New Shoe Design in Wrestling. 17th International Sport Sciences Congress, Lara – Antalya, Turkey, 13th – 16th November, 2019 (S/ TM)

 1. Açak Mahmut, Düz Serkan, Korkmaz Mehmet Fatih. The Effect of Height Adjustable Insoles on Flatfoot and Physical Fitness Parameters. 17th International Sport Sciences Congress, Lara – Antalya, Turkey, 13th – 16th November, 2019 (S / TM)

C. Ulusal
hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Erdem MN, Sever C, Korkmaz MF, Oltulu I, Gürgen E, Tezer M. Vertebral Hydatid Disease And Its Treatment By Anterior-Posterior Radical Excision, Fusion And Chemotherapy With Albendazole: Case Report And Results Of An Eleven Year Follow-Up. J Turk Spinal Surg
  2013;24:317-320

 2. Ergen E, Korkmaz MF, Aslanturk O, Ozen M, Ertem K. A Rare Complication of Monteggia Fracture Radial Nerve Entrapment in a Child: Case Report. J Turgut Ozal Med Cent.
  2013:20(2):175-177 DOI: 10.7247/jtomc.20.2.19

 3. Özgül Ü, Korkmaz MF, Aydoğan MS, Erdoğan MA, Gedik E, Karaman A, Durmuş M.
  Perioperative Management in Reconstructive Scoliosis Surgery: A
  Retrospective Clinical Research. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(2):106-10 DOI: 10.7247/jtomc.2013.1217.

 4. Korkmaz MF, Saraç K, Karakaplan M, Görmeli G, Erdem MN, Selçuk EB. Evaluation Of The Efficacy And Safety Of Surgical Treatment Of Multi-Level Vertebral Hemangiomas Causing Cord Compression. J Turk Spinal Surg 2014;25:211-218.

 5. Özgül Ü, Erdoğan MA, Aydoğan MS, Korkmaz
  MF
  , Durmuş M, Ersoy MÖ. Limb-Girdle Muskuler Distrofili Hastada Anestezi
  Yönetimi.
  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014;12(1):39-41

 6. Korkmaz MF, Durak MA, Ozevren H, Ozdemır ZM, Kahraman B, Yologlu S. Conservative Treatment For Thoracic Disc Hernia. J Turk Spinal Surg
  2014;25:265-270.

 7. Korkmaz MF, Karatas M, Sevimli R, Erdem MN. Comprehensive Management Of Traumatic Thoracolumbar Vertebral Fracture. J Turk Spinal Surg
  2014;25:313-320

 8. Gormeli G, Duman Y, Karakaplan M, Korkmaz MF, Tekerekoglu MS, Selcuk E B, Aslanturk O. Orthopedic surgical wound infection: microorganisms and resistance figures J Turgut Ozal Med Cent 2015;22:13-7 DOI:
  10.7247/jtomc.2014.1828

 9. Bayer R, Açak M, Korkmaz MF. Türkiye Süper Ligi Takımlarının 2014-2015 Sezonda Görülen Yaralanmaların Değerlendirilmesi. Atabesbd
  2017;19(2); 28-37

 10. M. Açak, M. F. Korkmaz, R. Bayer, T. Karademir. Türkiye Elit Akademi U-19 Ve U-21 Ligi Takımlarının 2014-2015 Sezonda Görülen Yaralanmaların Değerlendirilmesi.
  Atabesbd
  2017;19(4); 26-39

 11. Çavuş F, Çetin A, Korkmaz MF, Şenol D, Köse E, Özbağ D. The Effect Of Postural Kinesiotaping In The Treatment Of Thoracic Kyphosis. J Turk Spinal Surg 2019;30:27-32

 12. Akbaş S, Korkmaz MF. Anesthesia Management In Pediatric Scoliosis Patients: A Retrospective Clinical Study. J Turk Spinal Surg 2019;30:17-21.

 13. Özkan AS, Korkmaz MF. Anesthesia Management In Adult Scoliosis Patients. J Turk Spinal
  Surg 2019;30:23-26

D.
Ulusal
bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:

 1. Cagatay Ozturk, Abdullah Gogus, Z.Ugur Isiklar, M.Fatih Korkmaz, Mehmet
  Aydogan, Cüneyd Mirzanlı. Norolojik defisitsiz torakolomber vertebra kırıklarının perkutan reduksiyon ve stabilizasyonu. XIX. Milli Turk Ortopedi ve
  Travmatoloji Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2005 (P)

 2. Cüneyd Mirzanlı, Fikri Erkal Bilen, Mehmet Tezer, M. Fatih Korkmaz, Ugur Isiklar, Omer Karatoprak. Adolesan Idiopatik Skolyozda (AIS) gec revizyon cerrahisi. XIX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2005
  (P)

 3. Mehmet Tezer, Z.Ugur Isiklar, M.Fatih Korkmaz, Sukru Dilege, Abdullah Gogus, Azmi Hamzaoglu. Semptomatik dejeneratif disk hastaliginda disk protezi uygulamasinin erken donem sonuclari. XIX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2005 (P)

 4. M.Fatih Korkmaz, Abdullah Gogus, A.Nedim Kara, Z.Ugur Isiklar, Azmi Hamzaoglu. Femur proksimal bölge kiriklarinin proksimal femoral civi (PFN) ile cerrahi tedavisinin radyografik ve fonksiyonel sonuclari. XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara, 23-28 Ekim 2007
  (P)

 5. Mehmet Aydoğan, Mehmet Fatih Korkmaz, Omer Arslan, Neslihan Aksu, Mürsel Debre. Lenke Tip 3C, 5C, 6C Olan Adolesan Idiopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisi , Distalde L4 Yerine L3’te Durabilir miyiz? XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara, 23-28 Ekim 2007 (S)

 6. Halil Dilek, M.Fatih Korkmaz, Cagatay Ozturk, Abdullah Gogus, A.Nedim Kara, Z.Ugur Isiklar Olecranon kirik ve osteotomilerinin kilitli plak ile osteosentez sonuclari, XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara, 23-28 Ekim 2007
  (P)

 7. Aydogan M, Korkmaz MF, Karaca S, Dilek H, Ozturk C, Hamzaoglu A. Semptomatik disk hastalığı (SDH) icin cok seviyeli lomber total disk replasmanı (TDR). XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 23-28 Ekim 2007 (S)

 8. Mehmet Fatih Korkmaz, Halil Dilek, Neslihan Aksu, Mürsel Debre, Cagatay Ozturk, Z.Ugur Isiklar. Siremobil ISO-C (3D) Goruntuleme Yonteminin Pelvik ve Asetabular Cerrahide Kullanımı. XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara, 23-28 Ekim 2007 (P)

 9. Ozturk C, Korkmaz MF, Karaca S, Arslan O, Debre M, Kara AN. Norolojik defisiti olmayan torakolomber kırıkların perkutan reduksiyonu ve stabilizasyonu: Yeni bir teknik. XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
  Ankara, 23-28 Ekim 2007
  (S)

 10. Omer Karatoprak, Aydın Aydınlı, M.Fatih Korkmaz, M.Nuri Erdem, Abdullah Gogus, Z.Ugur Isiklar Nontravmatik femur basi osteonekrozunda
  otolog konsantre mononukleer kemik iligi hücre implantasyonu, XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara,
  23-28 Ekim 2007
  (S)

 11. Abdullah Gogus, M.Nuri Erdem, Mursel Debre, M.Fatih
  Korkmaz, Cagatay Ozturk, A.Nedim Kara. Posterior mini insizyon
  teknigi ile primer total kalca artroplastisi guvenli mi? Posterior mini insizyon teknigi ile primer total kalca artroplastisi guvenli mi?
  , XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 23-28 Ekim 2007
  (S)

 12. M.A.Koray Camurdan, M.Fatih Korkmaz, M.Nuri Erdem, Cagatay Ozturk, Mehmet Tezer, Azmi Hamzaoglu Pelvis kiriklarinda ve sakroiliak eklem kirikli cikiklarinda spinopelvik fiksasyon, XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ankara,
  23-28 Ekim 2007 (P)

 13. Mürsel Debre, M.Fatih Korkmaz, Cagatay Ozturk, Abdullah Gogus, A.Nedim Kara, Z.Uğur Işıklar, Proksimal humerus kiriklarinin kilitli plak (PHILOS) ile internal fiksasyonu, XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.
  Ankara, 23-28 Ekim 2007 (S)

 14. Neslihan Aksu, Mehmet Fatih Korkmaz, Abdullah Gogus, Z.Ugur Isiklar. Coronoid Kiriklarinin Eslik Ettigi Dirsek Cikiklarinda Cerrahi Yaklasim 5. Turk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, 27-29 Mart 2008 (S)

 15. Mehmet Fatih Korkmaz, Neslihan Aksu, Abdullah Gogus, A.Nedim Kara, Z.Ugur Isiklar. Yasli hastalarda proksimal humerus kiriklarinin kilitli plak (PHILOS) ile tedavi sonuclari. 5. Turk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, 27-29 Mart 2008 (P)

 16. Mehmet Fatih Korkmaz, Neslihan Aksu, Abdullah Gogus, A.Nedim Kara, Z.Ugur Isiklar. Humerus kiriklarinin kilitli plak (PHILOS) ile tedavisinin erken donem sonuclari. 5. Turk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, 27-29 Mart 2008 (P)

 17. Meric Enercan, M.Fatih Korkmaz, Cagatay Ozturk, Mirza Biscevic, Mehmet Aydogan, Azmi Hamzaoglu. Lomber Spinal Stenoz Cerrahisinde Anterior Paramedian ve Anterolateral Retroperitoneal Acilimin Kozmetik ve Fonksiyonel Sonuclarinin Karsilastirilmasi.  XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cesme, 3-8 Kasim 2009 (S)

 18. Cagatay Ozturk, M.Fatih Korkmaz, Mehmet Aydogan, Sinan
  Karaca, Mursel Debre, Azmi Hamzaoglu. Scheuermann Hastaliginin Cerrahi Tedavisinde Proksimal Junctional Kifozun Onlenmesinde Yeni
  Bir Teknik. XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cesme, 3-8 Kasim 2009 (S) Cagatay Ozturk, M.Fatih Korkmaz, , Meric Enercan, Mehmet Aydogan, Ayhan Nedim Kara, Azmi Hamzaoglu. Konjenital Torasik Lordoskolyozda Posterior Vertebral Kolon Rezeksiyonu. XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cesme, 3-8 Kasim 2009
  (P)
  (En iyi Poster Odulu- Spinal Cerrahi)

 19. Cagatay Ozturk, Mehmet Aydogan, M.Fatih Korkmaz, , Meric Enercan, Sinan Karaca, Azmi Hamzaoglu. Cok Seviyeli Perkutan Vertebroplasti Sonrasi Pulmoner Sement Embolizmi. XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cesme, 3-8 Kasim 2009
  (P)

 20. M.Fatih Korkmaz, Cagatay Ozturk, Mehmet Tezer, Mehmet Aydogan, Selhan Karadereler, Azmi Hamzaoglu. Ciddi Spinal Deformitelerde Posterior Vertebral Kolon Rezeksiyonu: 102 Olgu  XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cesme, 3-8 Kasim 2009 (S)

 21. Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Mehmet Fatih Korkmaz, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu, Lomber Spondilolizisin Segmental Pedikül Vidasi Ve İnfralaminer Çengel İle Direkt Onarimi. XXII. Ulusal Turk
  Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5
  Kasim 2011
  (EP)

 22. Çaatay Öztürk, Sinan Karaca, Mehmet Fatih Korkmaz, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu , Sinir Kökleri Arasindan Kemik-Disk-Kemik İçeren Osteotomi: TorakolomberVe Lomber Omurga Deformitelerini Düzeltme  Amaçli Osteotomiler İçin
  Bir Alternatif.
  XXII. Ulusal Turk Ortopedi
  ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011
  (P)

 23. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç
  Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu, 
  Çift Ezilme (Double Crush) Sendromu Olan Hastalarda Ayni Seansta Servikal Cerrahi Ve Periferik Sinir Gevşetmenin Sonuçlari. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5
  Kasim 2011
  (P)

 24. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu. Adolesan idyopatik skolyozlu (AIS) hastalarda genel anestezi altinda traksiyon Grafileri ile konvansiyonel fleksibl grafilerin karşilaştirilmasi: Hangisi daha iyi? XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (S)

 25. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu, Lenke Tip 1B ve C eğriliklerde seçici torasik füzyon sonrasinda lomber eğriliğin kendiliğinden düzelmesinde hangi faktörler etkilidir? XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (S)

 26. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu , Yapisal olmayan proksimal torasik eğriliklerde ameliyat sonrasinda sol omuz elevasyonu: Önlenebilir mi? XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (S)

 27. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Levent Ulusoy, Sinan
  Karaca, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  , Beş yaş altinda uygulanan pedikül
  vidalari omurga büyümesini olumsuz etkiler mi? Bilgisayarli tomografi çalişmasi.
  XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (S)

 28. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç
  Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu, 
  Göğüs Travmasi Ve Omurilik Yaralanmasi Olan Torasik Patlama Kiriklarinin Tedavisinde Posterior Subtotal Vertebrektomi. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31
  Ekim – 5 Kasim 2011
  (EP)

 29. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç
  Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  , Miyeloradikülopatili Servikal Dejeneratif Disk Hastaliğinin Cerrahi Tedavisi: Tek Seviyeli Anterior Korpektomi İle İki Seviyeli Anterior Diskektomi Karşilaştirilmasi. XXII.
  Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31
  Ekim – 5 Kasim 2011
  (EP)

 30. Mustafa Karakaplan, Nurzat Elmalı, Kadir Ertem, Efe Mirel, Mehmet Fatih Korkmaz , Serebrotendinöz Ksantomatozise Bağli İki Tarafli Aşil Tendonunda Ksantoma Olgusu. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (EP)

 31. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu,  Lenke Tip 1 Skolyozda Pedikül Vidalari ile Kifozun Restore Edilmesi yada Korunmasi: 5.5 mm Titanyum ile Gerçekten Mümkün Mü? XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31
  Ekim – 5 Kasim 2011
  (EP)

 32. Seyfullah Doğan, Kadir Ertem, Nurzat Elmalı, Mustafa Karakaplan, Mehmet Fatih Korkmaz, Guyon Kanalina Basi Yapan El Hipotenar Bölge Dev Ganglion Kisti. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31
  Ekim – 5 Kasim 2011
  (EP)

 33. Mustafa Karakaplan, Nurzat Elmalı, Kadir Ertem, Metehan Özen, Mehmet Fatih Korkmaz , Ossifiye Aşil Tendonunda Kirik. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (EP)

 34. Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Mehmet Fatih Korkmaz, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu , Osteopenik hastalarda çimentolu vida tespiti: en az 2 yil izlemli toplam 1454 pedikül Vidasi. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31
  Ekim – 5 Kasim 2011
  (S)

 35. Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu Küçük çocuklarda posterior yaklaşimla tip 3 hemivertebra rezeksiyonu. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 (S)

 36. Kadir Ertem, Mehmet Fatih Korkmaz, Emre Ergen, Metehan Ozen, Okan Aslanturk, Pediatrik Hastada Monteggia Kirigina Bagli Radial Sinir Tuzaklanamasi: Olgu Sunumu, 13. Ulusal El Ve Ust Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2. El Rehabilitasyon Kongresi, Gaziantep, 23 – 26 Mayis 2012 (P)

 37. Nurzat Elmali, Mustafa Karakaplan, Efe Mirel, Mehmet Fatih
  Korkmaz
  , Dizin Anterior Ve Posterior Kompartmaninda Yerlesimli
  Yaygin Sinovyal Kondromatozis: 2 Olgu Sunumu. 11. Turk Spor Yaralanmalari , Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, 02-06 Ekim 2012 (P)

 38. Özgül Ü, Erdoğan M.A, Aydoğan M.S, Korkmaz M.F, Durmuş
  M, Ersoy M.Ö. Limb-Girdle Muskuler Distrofili Hastada Anestezi
  Yönetimi. 46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Girne,
  Kıbrıs 07-11 Kasim 2012 (P)

 39. Engin Burak Selcuk, Hasan Huseyin Avci, Mehmet Karatas, Nur Paksoy,Murat Yalcinsoy , Mehmet Fatih Korkmaz. Sigara biraktirma polikliniginde Bupropion tedavisi baslanan bireylerin ilk 6 aylik sonuclarinin degerlendirilmesi. XII. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi , Izmir – Kusadasi, 15-19 Mayis 2013
  (P)

 40. Engin Burak Selcuk, Hasan Huseyin Avci, Mehmet Karatas, Gulcin Karakus, Murat Yalcinsoy , Mehmet Fatih Korkmaz. Sigara biraktirma polikliniginde Vareniklin tedavisi baslanan bireylerin ilk 6 aylik sonuclarinin degerlendirilmesi. XII. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi , Izmir – Kusadasi, 15-19 Mayis 2013
  (P)

 41. Engin Burak Selcuk, Hasan Huseyin Avci, Mehmet Karatas, Hilal Erat,Murat Yalcinsoy , Mehmet Fatih Korkmaz. Periyodik saglik muayenesinde sigara icen ve birakmayi dusunmeyen bireylerle yapilan motivasyonel gorusme sonuclarinin degerlendirilmesi. XII. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi , Izmir – Kusadasi, 15-19 Mayis 2013 (S)

 42. Mehmet Karatas, Ali Ozer, Engin Burak Selcuk, Mehmet Fatih Korkmaz, Hasan Huseyin Avci, Recep Bentli. Psikolojik tacizin (mobbing) aile hekimleri icerisindeki yeri, bilinirligi ve uyandirdigi davranislar. VIII. Lokman Hekim Tip Tarihi ve Folklorik Tip Gunleri, Gaziantep 22-25 Mayis 2013 (S)

 43. Cemile Ayse Gormeli, Gokay Gormeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Alper Bozkurt. Morel-Lavella Sendromu: Olgu Sunumu, Turk Manyetik Rezonans Dernegi 18. Yillik Toplantisi, 23-25 Mayis 2013
  Ankara (P)

 44. Cemile Ayse Gormeli, Gokay Gormeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Alper Bozkurt. Bilateral On Capraz Bag Yoklugu: Olgu Sunumu, Turk Manyetik Rezonans Dernegi 18. Yillik Toplantisi, 23-25 Mayis
  2013 Ankara (P)

 45. Mehmet Fatih Korkmaz, Olcay Murat Disli, Mustafa Karakaplan, Barıs Akca, Mehmet Nuri Erdem, Nevzat Erdil Axillary Artery Injury Following Inferior Dislocation of the Glenohumeral Joint.
  16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul ,26
  -29 Ekim 2013 (P)

 46. Mehmet Fatih Korkmaz, Kaya Sarac, Mustafa Karakaplan, Nurzat Elmali. Spinal kanala invaze olan vertebra hemangiomunda cerrahi tedavi etkinliği ve güvenirliliğinin değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 29
  Ekim – 3 Kasim 2013
  (P)

 47. Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Aydoğan, Halil Burç, Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Ekici. Ayakbileği posterior malleol kiriklarinin posterior plak vida ile tedavisi. XXIII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 29 Ekim – 3 Kasim 2013 (S)

 48. Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Mehmet Ata Gökalp, Zehra Kurdoğlu, Abdurrahim Gözen, Oğuz Tuncer, Serhat Avcu, Mehmet Fatih Korkmaz .Gelişimsel kalça displazisi erken tanisi için klinik ve ultrason ile tarama çalişmasi. XXIII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 29 Ekim – 3 Kasim 2013 (P)

 49. Nurzat Elmali, Mehmet Efe Mirel, Mustafa Karakaplan, Nurhan Şahin, Mehmet Fatih Korkmaz. Dizin fokal kikirdak defektinde mikrokirik ve trombositten zengin plazma uygulanmasi. XXIII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 29 Ekim – 3 Kasim 2013 (S)

 50. A.S.Özkan, Ü.Özgül, M.F.Korkmaz, M.S.Aydoğan, A.Yücel, M.Durmuş. İmmunsupresif tedavi sonrasi kifoz gelişen karaciğer transplantasyonlu hastanin cerrahisinde anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013″ , Antalya , 20 – 24 Kasim 2013 (P)

 51. Korkmaz MF, Çetin A, Ateş M, Öztanır N, Karataş T, Beytur L, Çay M, Şenol D. Vücudun Farklı Anatomik Bölgelerinde Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerinde Farklı Frekans Ve Şiddetteki Egzersizlerin Rulman Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi. XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11 – 14 Eylul 2014 (P)

 52. Ateş M, Köse E, Kınacı E, Sarıcı B, Cuğlan S, Korkmaz MF, Dirican A. Total ekstraperitoneal inguinal herni onarımında corona mortis’in önemi: Tek merkez deneyimi XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11 – 14 Eylul 2014 (S)

 53. Karataş T, Özbağ D, Çay M, Şenol D, Korkmaz MF . Erken Dönem Tiroidektomi Komplikasyonları. XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11 – 14 Eylul 2014 (P)

 54. Çetin A, Korkmaz MF, Sarıkaya E, Altıkulaç E, Çiçek H, Çöken E, Avcı H, Sezgin K. Basketbol Oynayan Sporcularda Extremite Uzunluğunun Vücut Uzunluğuna Oranı: Karşılaştırmalı bir çalışma. XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11 – 14 Eylul 2014 (P)

 55. Gökay Görmeli, Cemile Ayşe Görmeli, Mustafa Karakaplan, Mehmet Fatih Korkmaz, Uğur Diliçıkık, Harika Gözükara. Transtibial Aperfix System in Reconstruction of ACL İnjuries: Radiological and Clinical Two Year Follow-Up Results. 12. TUSYAD Kongresi, İzmir,
  23-27 Eylul, 2014 (P)

 56. Emine Yasar, Alexander Volk, Serdar Karatoprak, Mehmet Fatih Korkmaz, Abuzer Gunduz, Ibrahim Tekedereli. Yana Bakis Kisitliligi ve İlerleyici Skolyozu Olan İki Kardeste ROBO3 Geninde Yeni Mutasyon. XI. Ulusal Tibbi Genetik Kongresi, Istanbul, 24-27 Eylul, 2014 (P)

 57. Ahmet Selim Özkan, Mehmet Fatih Korkmaz, Aytaç Yücel, Osman Kaçmaz, Mahmut Durmuş. Nörofibromatozisli Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi . Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi “TARK 2014”, Ankara, 25 – 29 Ekim 2014 (P)

 58. Mustafa Karakaplan, Haldun Topgul, Nurzat Elmali, Emre Ergen, Mehmet Fatih Korkmaz, Gokay Gormeli. Tavşanlarda steroide bagli femur basi avaskuler nekrozunda drilleme, trombositten zengin plazma ve kemik iligi tedavilerinin etkinliklerinin degerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 12 –
  16 Kasim 2014
  (S)

 59. Mehmet Fethi Ceylan, Gökay Görmeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Karataş, Şafak Ekinci, Saim Yoloğlu. Türkiye’nin doğusunda tıp fakültesi öğrencilerinde gelişimsel kalça displazisi ile ilgili bilgi ve bilincin değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 12 –
  16 Kasim 2014
  (P)

 60. Resit Sevimli, Mehmet Fatih Korkmaz. Femur intertorakanterik kırıklarının tedavisinde kilitli- kilitsiz proksimal femoral nail uygulamalarının karşılaştırılması. XXIV. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 12 – 16 Kasim 2014 (P)

 61. Resit Sevimli, Mehmet Fatih Korkmaz. Eksternal fiksator ile tedavi edilen instabil radius alt uc kırıklarının tedavisinde head-less kompresyon vida kullanımının etkinliginin erken donem sonucları. XXIV. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 12 – 16 Kasim 2014 (S)

 62. Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Mehmet Nuri Erdem, Hakan Parlakpınar. Siyatik Sinir Travma Modeli Oluşturulan Ratlarda Dexpanthenolun Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. 10-12 Nisan 2015. İstanbul, Türkiye

 63. Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Hüseyin Özevren, Mehmet Akif Durak. Torakal 12 Vertebradan Torasik Aortaya Uzaklığın Bilgisayarlı Tomografik Değerlendirilmesi. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. 10-12 Nisan 2015. İstanbul, Türkiye

 64. Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Hüseyin Özevren. Türkiye Nüfusunda Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemesi İle Servikal Omurga Analizi. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. 10-12 Nisan 2015. İstanbul, Türkiye

 65. Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Gökay Görmeli, Serkan Hacı Caferoğlu. Milli Sporcularda Farklı Frekans Ve Şiddetteki Egzersizlerin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. 10-12 Nisan 2015. İstanbul, Türkiye

 66. Mustafa Karakaplan, Gökay Görmeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Emre Ergen.
  Nefrektomi ve insizyonel herni cerrahisi sonrası
  gelişen gluteal kompartman sendromu: olgu sunumu. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. 10-12 Nisan 2015. İstanbul, Türkiye

 67. Gökay Görmeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Cemile Ayşe Görmeli, Cihan Adanaş, Turgay Karataş, Sezai Aykın Şimşek. Femur intertrokanterik kırıklarının tedavisinde proksimal femur çivisi ve hemiartroplasti sistemlerinin karşılaştırılması. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. 10-12 Nisan 2015. İstanbul,
  Türkiye

 68. Hüseyin Özevren, Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Mehmet Akif Durak. Cinsiyetler Arası 12. Torakal Vertebra Seviyesinde Sol Kord Uzunluğu, Sol Pedikül Uzunluğu Ve Uygun Vida Uzunluk Farklılıkları. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 69. Burçin Özcoban, Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Aymelek Çetin, Engin Burak Selçuk, Turgay Karataş. Lateral Epikondilit Olgularında Derin Friksiyon Masajının Etkinliği. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 70. Mehmet Fatih Korkmaz, Reşit Sevimli, Hakan Parlakpınar. Sildenafil’in Rat Modelinde Oluşturulan Sinir Ezilme Yaralanması Sonrası Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 71. Reşit Sevimli, Gökay Görmeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Mustafa Karakaplan. Alt Ekstremite Nekrotizan Fasiitinde Uzuv Kurtarıcı Yaklaşım: Agresif Debridman: Olgu Sunumu. Kemik
  Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 72. Sinan Karaca, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Tezer, Mehmet Aydoğan. M6 servikal disk protezi uygulanmış hastaların minimum 18 ay takibi sonrasında klinik ve radyolojik sonuçları. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 73. Sinan Karaca, Mehmet Nuri Erdem, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Tezer, Mehmet Aydoğan. Lomber dejeneratif skolyozda her seviye pedikül vida uygulaması ile dekompresyon ve korreksiyon uygulanması; erken dönem sonuçlarımız. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 74. Mehmet Nuri Erdem, Sinan Karaca, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Tezer, Mehmet Aydoğan. 70 derecenin üzerindeki adolesan idiopatik skolyozların cerrahi tedavisinde intraoperatif halofemoral traksiyon kullanımın etkinliği. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 75. Mehmet Nuri Erdem, Sinan Karaca, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Aydoğan, Mehmet Tezer. Osteoporotik omurganın cerrahi tedavisinde stratejik vertebralara polimetilmetakrilat uygulaması. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 76. Mehmet Nuri Erdem,Yener Erken, Sinan Karaca, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Aydoğan, Mehmet Tezer. Postdiskektomi ağrı sendromunda epidural steroid enjeksiyonunun sonuçları. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 77. Mehmet Nuri Erdem, Sinan Karaca, Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Tezer, Mehmet Aydoğan. Postdiskektomi sendromunda konservatif tedavi, re-diskektomi ve minimal invazıv transforaminal interbody füzyon ile tedavinin etkinliği. Kemik Eklem 2015 Kongresi. 22 – 26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye

 78. Reşit Sevimli, Mehmet Fatih Korkmaz, Nusret Akpolat. Diz eklemi ve tibia yerleşimli kist hidatik: Olgu sunumu. XXV. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya
  – Belek, 27 Ekim – 1 Kasim 2015
  (P)

 79. Reşit Sevimli, Mustafa Karakaplan, Mehmet Fatih Korkmaz, Gökay Görmeli. (2015) Proksimal tibyofibular eklemden kaynaklanan peroneal sinir yerleşimli intranöral ganglion kistine sekonder gelişen düşük ayak: İki olgu sunumu. XXV.
  Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya
  – Belek, 27 Ekim – 1 Kasim 2015
  (P)

 80. Sevimli Reşit,Korkmaz Mehmet Fatih,Görmeli Gökay,Ceylan Mehmet Fethi. Omuz eklemi tüberkülozunda rezeksiyon artroplastisi: olgu sunumu. Kemik Eklem 2016 Kongresi. 28 Nisan – 1 Mayıs 2016. Antalya, Türkiye (S)

 81. Sevimli Reşit,Karakaplan Mustafa,Korkmaz Mehmet Fatih,Ayrancı Barış. Bilateral tibia şaftında primer kronik sklerozan osteomiyelit: olgu sunumu. XXVI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 25 – 30 Ekim
  2016

 82. Arslan Aydın ,Çuğlan Bilal ,Özkurt Bülent,Utkan Ali,Korkmaz Mehmet Fatih,Koca Tuba Tülay,Sevimli Reşit,Karaküş Yasin,Hidayet Şıho. Total diz artroplastisi sonrası kardiyak fonksiyonların iyleştirilebilmesi mümkün müdür? XXVI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 25 – 30 Ekim 2016 (S)

 83. Bazancir Zilan, Talu Burcu, Korkmaz Mehmet Fatih. Posterior Enstrümantasyon Ve Füzyon Cerrahisi Uygulanan Skolyozlu Bireylerin Hastane Döneminde Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi XXVII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya –
  Belek, 24 – 29 Ekim 2017 (S)

 84. Bazancir Zilan, Talu Burcu, Korkmaz Mehmet Fatih. Posterior Enstrümantasyon Ve Füzyon Cerrahisi Uygulanan Skolyozlu Hastaların Akut Dönemde Ağrı, Gövde Dengesi Ve Toraks Mobilitesinin Değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 24 – 29 Ekim 2017 (S)

 85. Talu Burcu, Bazancir Zilan, Korkmaz Mehmet Fatih. Adelosan İdiopatik Skolyoz Hastalarında Spinal Fleksibilite İle Kor Kas Enduransı Solunum Fonksiyonlarını Etkiler Mi?. XXVII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 24 – 29
  Ekim 2017 (S)

 86. Korkmaz Mehmet Fatih, Özgür Yılmaz, Aslan Mehmet. Surgıcal Results Of Early Onset Scolıosıs Treated Wıth Gsp. XXVII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 24 – 29 Ekim 2017 (S)

 87. Korkmaz Mehmet Fatih, Sevimli Reşit. Effectiveness of spinal embolization in the surgery of vertebral tumors causing cord compression. XXVII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
  Antalya – Belek, 24 – 29 Ekim 2017 (S)

 88. Bazancir Zilan, Talu Burcu, Korkmaz Mehmet Fatih. Skolyoz cerrahisi sonrası ağrı yönetimi ve erken taburculuk: Erken rehabilitasyon protokolü. 28. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 30 Ekim – 4 Kasim 2018 (S) (*)

 89. Bazancir Zilan, Talu Burcu, Korkmaz Mehmet Fatih. Posterior segmental enstrümantasyon ve füzyon cerrahisi sonrası adelösan idiopatik skolyozlu bireylerde korse kullanımının denge üzerine etkisi: Pilot çalışma. 28. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 30 Ekim – 4 Kasim 2018 (S)

 90. Bazancir Zilan, Talu Burcu, Korkmaz Mehmet Fatih. Adelosan idiopatik skolyozlu bireylerde posterior spinal füzyon cerrahisi sonrası erken rehabilitasyon protokolünün uygulanabilirliği ve sonuçları. 28. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
  Antalya – Belek, 30 Ekim – 4 Kasim 2018 (S)

 91. Ömer Bozduman, Aykut Çelik, Mehmet Fatih Korkmaz. Ankilozan Spondilitli Kifoz Hastalarına Yaklaşım. 29. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 22 – 27 Ekim 2019 (P)

 92. Ömer Bozduman, Arda Akkaya, Mehmet Fatih Korkmaz. Escobar Sendromlu Skolyozlara Yaklaşım. 29. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 22 – 27 Ekim 2019 (P) (*)

E. Kitap Cevirileri :

 1. Mehmet Fatih Korkmaz. 5 Dakikada Ortopedi Konsültasyonu . Mart 2010 (The 5-Minute Orthopaedic Consult) . Bölüm: Accesory navicular / Aksesuar Naviküler Sayfa 2-3

 2. Mehmet Fatih Korkmaz. 5 Dakikada Ortopedi Konsültasyonu . Mart 2010 (The 5-Minute Orthopaedic Consult) . Bölüm: Achilles Tendinitis / Aşil Tendiniti. Sayfa 4-5

 3. Mehmet Fatih Korkmaz. 5 Dakikada Ortopedi Konsültasyonu . Mart 2010 (The 5-Minute Orthopaedic Consult) . Bölüm: Achilles Tendon Rupture / Aşil Tendon Rüptürü. Sayfa 6-7

E.
Kitap Bolumleri :

 1. Mehmet Fatih Korkmaz, Z.Ugur Isiklar. Mutlak Dengeli ve Goreceli Dengeli Tespitin Biyoloji ve Biyomekanigi. Travmatolojide Guncel Tespit Yontemleri, Syf: 1-12 ( Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Istanbul 2008)

 2. Koruyucu Saglik Rehberi. Mayis 2012. (Turk Eczacilar Birligi – Eczacilik Akademisi) Bolum 89. Omurga Sagligi. Sayfa 376-378

 3. Koruyucu Saglik Rehberi. Mayis 2012. (Turk Eczacilar Birligi – Eczacilik Akademisi) Bolum 90. Diz Sagligi. Sayfa 379-382

 4. Koruyucu Saglik Rehberi. Mayis 2012. (Turk Eczacilar Birligi – Eczacilik Akademisi) Bolum 138. Ayakkabi Secimi ve Ayak Sagligi. Sayfa 579-582

 5. Ilac Uygulama Becerisi. Nisan 2013. (Turk Eczacilar Birligi – Eczacilik Akademisi) Bolum 11. Eklem İci – Diz – İlac Uygulama Becerisi. Sayfa 34-35

 6. Erken Tanı, Bölüm adı: (Gelisimsel Kalça Displazisi) (2014). KORKMAZ MEHMET FATIH, Akademisyen Tıp Kitapevi, Editör: Cengiz Yakıncı, Ahmet Kalkan, Zeki Yıldırım, Birgül Elbozan Cumhurcu, Basım sayısı:1, ISBN:978 605-4649-99-0,
  Türkçe(Bilimsel Kitap)

 7. Erken Tanı, Bölüm adı: (Skolyoz) (2014)., KORKMAZ MEHMET FATIH, Akademisyen Tıp Kitapevi, Editör: Cengiz Yakıncı, Ahmet Kalkan, Zeki Yıldırım, Birgül Elbozan Cumhurcu, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4649-99-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 8. Çocuklarda Anamnezden Tanıya, Bölüm adı:(Sırt Agrısı) (2016). KORKMAZ MEHMET FATIH, Akadamisyen Kitapevi, Editör:Yakıncı Cengiz, Karabiber Hamza, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 349, ISBN:978-605-9354-12-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 9. Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, Bölüm adı: (Kas-İskelet Sistemi Travmalı Erişkinin Değerlendirilmesi) (2018), KORKMAZ MEHMET FATIH, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Editör:Burcu Kayhan Tetik, Cengiz Yakıncı Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 84-85, ISBN:xxxx, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 10. Görsellerle Hastalıklar 2020, Bölüm adı: (Skolyoz) (2020), KORKMAZ MEHMET FATIH, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Editör: Prof.Dr. Cengiz Yakıncı, Prof.Dr. Ahmet Kızılay Sayfa:36-7, ISBN:978-605-7853-35-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

F.
Yayin danisma kurulu uyesi oldugu
Dergiler

 • İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi

 • Journalof Clinical and Analytical Medicine

 • SM Journal of Orthopedics

 • Annals of Case Reports (Gavin Journal of Case Report)

 • Journal of Orthopaedics Surgery, Traumatology and Physiotherapy

 • EC Orthopaedics (ECOR) Journal (*)(Editor)

 • Journal of Clinical and Analytical Medicine (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Clinical and Analytical Medicine

 • Journal of International Medical Research (SCI-Expanded), Dergi, Konuk Editör, sage publish, 17.10.2017

 • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports

 • Annals of trauma and acute care

G.
Hakemlik yaptigi Dergiler

 • Journal of Clinical and Analytical Medicine

 • African Health Sciences

 • Journal of Surgical Technique and Case Report

 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

 • SM Journal of Orthopedics

 • Annals of Medical Research (27)

 • Balkan Medical Journal (1) (scı-e)

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (3)

 • Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (2)

 • Clin Interv Aging (1) (scı-e)

 • Therapeutics and Clinical Risk Management (1) (scı-e)

 • Asia Spine Journal (1)

 • Asian Journal of Orthopaedic Research (3)

 • Journal of Pharmaceutical Research International (4)

 • The Open Orthopaedics Journal (18)

 • Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening(2) (scı-e)

 • Cureus (1)

 • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports (2)

 • Joint Diseases and Related Surgery (3)(scı-e)

 • Journal of Investigative Surgery (1) (scı-e)

 • Turkish Journal of Biochemistry (1) (scı-e)

 • Aging (2) (scı-e)

H. Katildigi Uluslararasi Kurslar :

 1. SRS Regional Course European and Middle East Meeting, Istanbul, Turkey, May 25-27 2006

 2. Oxford Unicompartmental Knee Advanced Instructional Course Florance Nıghtıngale Hospital Istanbul Turkey 01st-02nd December
  2006

 3. AO Advanced Course, Istanbul, 28-31 / 8 / 2007

 4. AO Principles in Operative Fracture Management Course, Ankara Turkey 25-29 Jaunary 2008 *

 5. AO Trauma Course – Principles in Operative Fracture Management , Istanbul Turkey 18-21 June 2011 *

 6. European Spine Course Diploma Module 2 Dejenerative Challenges , Istanbul Turkey 10-11 September 2011 *

 7. European Spine Course Diploma Module 5 Revisions and Complications , Barcelona Spain 23-24 September 2011 *

 8. European Spine Course Diploma Module 1 Basic Comprehensive Course , Budapest Hungary 10 November 2011 *

 9. European Spine Course Diploma Module 3 Trauma Tumors and Infections , Budapest Hungary 11-12 November 2011 *

 10. AO Trauma Course – Advences in Operative Fracture Management , Ankara Turkey 21-24 January 2012 *

 11. European Spine Course Diploma Module 4 Spinal Deformities , Lucerne Switzerland 29-30 March 2012 *

 12. Sagittal Balance; Master Course, Izmir, Turkey, 31 Mart 2013 *

 13. SRS Pre-Meeting Course on “Adult Deformity” , Cappadocia, Turkey, 17 of April, 2013 *

 14. Epiduroskopi. Seuol, Korea.7 April 2017 *

I. Katildigi Uluslararasi Kongreler ve Toplantilar :

 1. 3 rd Bosphorus Spine Meeting Istanbul, Turkey, 2003

 2. Middle – Ist Spine Meeting, Istanbul, Turkey, 2004

 3. World Spine IV: Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul, 29 July – 1 August 2007.

 4. International Symposium For Cerebral Palsy, Ankara, 23-25/5/2008 *

 5. 9th EFORT Congress, Nice/France, 29 May-1 June 2008 *

 6. The 52nd Annual Edward T. Smith Orthopaedic Lectureship; Controversies in the Management of Patients with Spinal Disorders, Houston, TX / USA, 7-8/10/2008

 7. Thirty-Sixty Annual Meeting of The Cervical Spine Research Society, The Renaissance Austin Hotel, Austin, TX / USA, 4-6 December 2008

 8. 3rd Annual International Congress on Early Onset Scoliosis and Growing Spine (ICEOS), Istanbul Turkey , November 20-21, 2009 *

 9. International Joint Congress of Minimal Invasive Spine Society – IMLAS, Antalya Turkey, November 4-7, 2010 *

 10. 9th International Turkish Spine Congress, Istanbul, Turkey, April 27-30, 2011*

 11. New technologies in hip arthroplasty, Ankara, Turkey, March 7-8, 2011 *

 12. AO Trauma Symposium – Intraarticular Fractures of The Lower Extremity, Gaziantep, Turkey, 15 October 2011 *

 13. 13th EFORT Congress 2012, Berlin/Germany, 23 – 25 May 2012 *

 14. AO Trauma Symposium – Fractures Around The Hip, Malatya, Turkey, 8 September 2012 *

 15. 10th International Turkish Spine Congress, Cappadocia, Turkey, 17-20 April 2013*

 16. Hong Kong 2015 – 12 Kombine Kongresi inci HKIOF, 10 inci APSS & appos. Hong Kong, 5-7 Haziran 2015, *

 17. AAOS, San Diego, Kaliforniya, ABD, 13-18 Mart 2017

 18. XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Belek-Antalya, Türkiye, 19-22 Nisan 2017

 19. Küresel Ayak ve Ayak Bileği Kongresi (GFAC-2017), Chongqing, Çin, 26-29 Mayıs 2017

J.Katildigi Ulusal Kurslar :

 1. MSEK- Alt ekstremite dizilim bozukluklarında yuruyus ozellikleri ve tedavi yaklasimlari, Istanbul 25 /12/ 2004

 2. I.Artroplasti temel kursu , Ankara 11-12 /3/ 2005

 3. I.Ayak ve ayak bilegi cerrahisi kursu ,Istanbul, 23 / 9 / 2005

 4. II.Temel ortopedik travma kursu, Ankara, 24-25 / 9 / 2005

 5. III.Monolateral Eksternal Fiksator Kursu Uygulamalari Temel Kursu, Konya, 1 / 4/ 2006

 6. Bahar okulu, Lara/Antalya, 27-30 / 4 / 2006

 7. XI.Ilizarov kursu, Adana, 12-14 / 5 / 2006

 8. Ileri Omurga Kursu. , Istanbul, 12-14 / 6 / 2006

 9. Ileri Omurga Kursu, Istanbul, 29-30 / 6 / 2007

 10. Temel Omurga Kursu, Antalya, 23-24 /11/ 2007 *

 11. Dirsek Cerrahisi Kursu, Istanbul, 26/6/2008 *

 12. Bilimsel Calisma ve Sunum Teknikleri, Gelecegin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlari – 2009, Istanbul, 13-15/3/2009 *

 13. TOTBID-TOTEK YSÖP Klinik İnceleme Kursu, İstanbul, 30.09.2010 – 02.10.2010 *

 14. Turk El ve Ust ekstremite Cerrahisi Dernegi Prof.Dr.Ridvan Ege Temel El Cerrahisi Kurslari – III (Tendon Yaralanmalari ve Rehabilitasyonu), Malatya, 19-20 Mayis 2011 *

 15. Egitim Formasyon Kursu, Inonu Universitesi Tip Fakultesi, Malatya, 25 Subat- 8 Mart 2013 *

 16. Servikal Omurgada Posterior Tespit Yontemleri ve Posterior Spinal Osteotomi Teknikleri Konulu Kadavra Kursu, Akdeniz Universitesi Tip Fakultesi Ortopedi ve Travmatoloji AD ve Klinik Anatomi, Antalya, 23 – 24 Eylul 2013 *

 17. 9.Ayak ve ayak bilegi cerrahisi kursu ,Istanbul, 17-18 / 10 / 2014 *

 18. Oksiputtan sakruma omurgada kompleks rekonstruksiyonlar kursu, Antalya, 5 Kasim 2015

K. Katildigi Ulusal Kongreler ve Toplantilar :

 1. Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi Surekli Tip Egitimi Etkinlikleri “Osteoporoz” Sempozyomu , Istanbul, 26 /02/ 1999. *

 2. Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi Surekli Tip Egitimi Etkinlikleri “Bas, Boyun, Bel Agrilari” Sempozyomu , Istanbul, 23-24 /05/ 2002 *

 3. SRS seyahat bursu ve pediyatrik spinal deformiteler, İstanbul, 11-14 / 6/2003

 4. XVIII. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Istanbul, 18-23 /10/ 2003.

 5. II. Dervis Manizade Gunleri ‘Dirsek Sorunlari’, Istanbul, 14-15 /11/2003 *

 6. Ilizarov cerrahisindeki gelismeler, Istanbul, 23/12/2003

 7. Artroplasti Kis Toplantisi 2004, Bursa, 12-15 /2/ 2004.

 8. I.Baltalimanı ortopedi gunleri, Istanbul, 11-12 /6/ 2004

 9. Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali Mezuniyet sonrasi Egitim Toplantisi “Dejeneratif Disk Hastaliginin Cerrahi Tedavisinde Non-fuzyon Teknikler” , Istanbul, 11 /12/ 2004. *

 10. Turkish Spine Society “Adolesan Idiopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisi”, Istanbul, 15 /1/ 2005.

 11. 5.Turk-Yunan Universiteler arası ortopedi toplantısı, Uludag/Bursa, 23-27 / 3 / 2005

 12. XXIV.Akif Sakir Sakar Gunleri- Romatoid artrit, Istanbul, 1-2 / 4 / 2005

 13. XIX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 14-19 / 5 / 2005.

 14. XXV. Akif Sakir Sakar Gunleri – Travmatolojide Guncel Tespit Yontemleri, Istanbul ,7-8 / 4 / 2006

 15. VI.Cerrahpasa lokomotor sistem gunleri, Istanbul, 7-8 / 12 / 2006

 16. 9. Ulusal Agri Kongresi, Istanbul, 16-19 / 5 / 2007.

 17. XX. Milli Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 22-29 / 10/ 2007 *

 18. II. Dervis Manizade Gunleri ‘Genel Ortopedide El Cerrahisi’, Istanbul, 16-17 /11/ 2007 *

 19. Ozurluler’07 kongre ve sosyal etkinlikleri, Istanbul, 6-9 /12/ 2007 *

 20. 6.Artroplasti Kis Toplantisi 2008, Bursa, 28/2/2008 – 02/3/2008. *

 21. 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, 27-27 / 3/2008 *

 22. XXVII. Akif Sakir Sakar Gunleri – Geriatrik kiriklar, Istanbul ,11-12 / 4 / 2008

 23. IV.Ortopedi Bulusması, Antalya, 23-27/ 4 / 2008 *

 24. 12.El ve Ust Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Izmir 16-19/5/2008 *

 25. 5.Baltalimani Ortopedi gunleri, Istanbul, 6-7/6/2008

 26. Sanat Total Diz ve Kalça Artroplasti Devlet, İstanbul, 17/4/2009

 27. I.Ileri Intrameduller Civileme ve Deformite Duzeltilmesi Sempozyomu, Istanbul 31/10/2009

 28. XXI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Cesme/Izmir, 3 -8 / 11 / 2009 *

 29. V.Ortopedi Bulusması, Antalya, 21-25 / 4 / 2010 *

 30. II. TOTBID – AAOS Egitim Toplantisi, Antalya, 23-24 / 4 / 2010 *

 31. “Posttravmatik Kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon” Eğitim Toplantısı, Istanbul FNH, 29.10.2010 – 30.10.2010 *

 32. II.Pelvis – Asetabulum Kiriklari Cerrahi Tedavisi Uygulamali Egitim Toplantisi “Kadavra Disseksiyonu ve Kirik Kemik Modelleri ile Pratik Uygulama” , Antalya, 22-25/ 12 /2010 *

 33. XXII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 31 Ekim – 5 Kasim 2011 *

 34. Deneyim ve Kanit 1. Toplanti, Istanbul – Beykoz, 17 Kasim 2012

 35. VIII. Lokman Hekim Tip Tarihi ve Folklorik Tip Gunleri, Gaziantep 22-25 Mayis 2013 *

 36. Ekstremite Rekonstruksiyonu ve İlizarov Yontemleri Uygulama Gelistirme Dernegi Yeniden İlizarov Toplantisi, Malatya, 15 Haziran 2013 *

 37. XXIII. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 29 Ekim – 3 Kasim 2013

 38. Turk Omurga Dernegi Intraoperatif Noromonitorizasyon Calıstayi, Istanbul, 29 Kasim 2013

 39. Deneyim ve Kanit 3. Toplanti, Izmir, 1 Mart 2014

 40. Omurga Bulusmasi, Istanbul, 08-11 Mayıs 2014

 41. Malatya Bolgesel Egitim Toplantisi ‘Omuz Sorunlarina Yaklasim’, Malatya, 24 Mayis 2014

 42. XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11 – 14 Eylul 2014

 43. 9.Ayak ve ayak bileği cerrahisi eğitim toplantısı ,Istanbul, 17-18 / 10 / 2014

 44. XXIV. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 12 – 16 Kasım 2014

 45. İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi Toplantı Programı, Malatya, 4 Mart 2015

 46. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması. İstanbul, 10-12 Nisan 2015

 1. 8.Ulusal Artroplasti Kongresi. Antalya 17 – 20 Nisan 2015

 1. Kemik Eklem 2015 Kongresi. Antalya, 22 – 26 Nisan 2015

 2. Çukurova Bölgesi Eğitim Hastaneleri Mezuniyet Sonrası Eğitim ‘SKOLYOZ’ Toplantı Programı, MKÜ, Hatay, 13 Haziran 2015

 3. 11.Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği kongresi. Antalya, 5-8 Kasım 2015

 4. Ortopedi ve Travmatoloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Malatya, 27 Mayıs 2016

 5. XXVI. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya – Belek, 25-30 Ekim 2016

 6. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2. Üst Ekstremite Çivileme Kursu, 16 Kasım 2019

 7. TNDer SPSCG İstanbul Toplantıları, ‘Spinal Kord Stimülasyonu’ , 11 Aralık 2019

 8. TUSYAD ”Propriosepsiyona Güncel Bakış”. İstanbul, 14 Aralık 2019

 

Share This: